ලක්ෂ 5.75කින් රැගෙන යන්න TOYOTA VITZ 2017

For sale by Nation Loan MEMBER 8 Oct 11:55 amGampaha, Gampaha

Rs 575,000


රුපියලට සාපේක්ෂව ජපාන "යෙන්" මුදලේ අගය ශක්තිමත් වීම නිසා නැවත වරක් වාහන වල මිල ගනන් ඉහළ යෑමේ අවදානමක් පවති❗

දැනට වෙළෙඳ පොළේ පවතින මිලට ලියාපදිංචි කල, නොකල වාහනයක් ලබා ගැනිමේ අවසන් අවස්ථාව පැහැර නොහරින්න........

තීරණය ඔබ සතුයි ☝

දිවයිනේ කිසිදු මුල්‍ය ආයතනයකින් නොලැබෙන උපරිම ණය පහසුකම දැන් අපගෙන්..............

අපගෙන් ඔබට ලැබෙන වාසි❗❗❗

🏁 මිලදි ගන්නා වටිනාකමින් 80% දක්වා වු මුල්‍ය ණය පහසුකම

🏁 වසර 7ක් දක්වා වු ගෙවිමේ හැකියාව (U/R)

🏁 ඔබට ගෙවිය හැකි වාරිකය ඔබම
තිරණය කිරිම

🏁 ඇපකරුවන් අනවශ්‍යයි

🏁 අවම ලියකියවිලි

🏁 නිවසටම පැමිණ කරනු ලබන
විශ්වාසනිය සේවය

🏁 එකවර ණය පහසුකම පියවිමේදි
කැපිපෙනෙන ලෙස අනාගතය පොලීය
අඩු කිරිම

🏁 දිවයින පුරා විහිදුනු 100 ක් වු ශාඛා
ජාලය

🏁 ලියාපදිංචි කල,නොකල සියලුම
වාහන සදහා උපරිම මුල්‍ය ණය
පහසුකම්

🏁 විදේශගත රැකියා නියුක්තිකයන්ට,
රාජ්‍ය සේවයේ නියුක්තිකයන්ට
විශේෂ වරප්‍රසාද

✳️ Any Vehicle ( Un Register / Register )
✳️ 80% Leasing Facility
✳️ No Need Guarantor
✳️ Minimum Documents
✳️ Fast & Friendly Doorstep Service
✳️ Highest Rebate For Early Settlement

(📱Viber/Whatsapp/Imo~You Can Use It)


Service type:
Car Rentals
Report this ad

Contact

  • 0773903525

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Nation Loan

Best Services for You


Share this ad

Promote this ad

More ads from Nation Loan