ලකී බැම්බෝ

For sale by ranga 11 Sep 10:13 pmMinuwangoda, Gampaha

Rs 700


ලකී බැම්බෝ ( සැන්ඩ්‍රියානා) විකිනීමට තිබේ. 10km ඇතුලත ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසිය හැක. තොග වශයෙන්ද විකිනීමට......

Report this ad

Contact

  • 0713329642
  • 0716727048

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad