ලිපිකරු - ගලේවෙල

Posted by JMJ Pvt Ltd MEMBER
17 days

Job location
Matale
Company / Employer
Jmj pvt ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Education
Business Function
Education & Training
Role / Designation
ලිපිකරු
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 25,000 - 35,000
Total vacancies
25
Maximum age
45
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

තවමත් ඔබ ස්ථිර රැකියාවක් සොයනවාද ? ඔබ සතුව ඇති O/L, A/L සුදුසුකමට ගැලපෙන තනතුරු සමඟින් රැකියාවක්

මාතලේ ,දඹුල්ල ,සීගිරිය ,නුවර ,ගලේවෙල ,උකුවෙල,කටුගස්තොට පිහිටි අපගේ ආයතන සදහා

*රැකියාව මත 45000 වැඩි වැටුප්
*වයස 45 දක්වා
*ගැහැණු /පිරිමි
*පුහුණු /නුපුහුණු
වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා විමසන්න


More ads from JMJ Pvt Ltd