ලඝුලේඛණය යතුරු ලියනය සිංහල ඉංග්‍රීසි

For sale by Sena Haggalla MEMBER 1 Aug 5:27 pmMaharagama, Colombo

Rs 10,000

කෙටිකාලීන පාඨමාලා අවසානයේ පිළිගත් සහතිකයක් ලබාගතහැකිය විමසන්න කොමර්ෂල් කොලේජ් 31 ජනතා පාර වත්තෙගෙදර මහරගම නාවින්න රජමහා විහාරය අසල බොරලැස්ගමුව වැව ලග සිට කිමී 1

Report this ad

Contact

  • 0775558590
  • 0714733689

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Sena Haggalla

Be Educated, Be EmpoweredShare this ad
Promote this ad