කුරුඳු පැළ

For sale by Sell Fast | Elpitiya | Sammani Computers 4 Feb 8:08 pmBatapola, Galle

Rs 15

Negotiable


රජයේ අනුමත පැළ තවාන
කුරුඳු පැළ විකිණීමට ඇත.
තොග වශයෙන් ලබා ගත හැකිය.
5 අඟල් 8 බඳුනක මිල 15 සිට ඉහළට.
වාර ලොකු පැළ 50 සිට ඉහළට.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.


Report this ad

Contact

  • 0768793137

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Elpitiya | Sammani Computers

Brand New & Used Computers & AccessoriesShare this ad
Promote this ad