කුඹුක පිහිටි වටිනා ඉඩමක් මිල දී ගන්න

For sale by Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. MEMBER19 Oct 10:42 amPiliyandala, Colombo

Rs 175,000 per perch

කොළඹ - හොරණ බස් මාර්ගයට ළඟින් පිහිටි
කුඹුක වනමීකන්ද පාරෙන් මීටර් 600ක් යනවිට දිස්වෙන අලංකාර පරිසරයක් සහිත වටිනා ඉඩමක්.
නිරන්තර බස් ගමනාගමන පහසුකම් සහිතයි.
කොළඹ නගරයට තනි බසයෙන් යා හැකියි.
හොරණ නගරයටත් ගෝනපලටත් ළඟයි.
නල ජලය විදුලිය සහිතයි.
සියළු පහසුකම් සපිරි මෙවන් ඉඩමක හිමිකරුවෙකු වන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න


Address:
kumbuka
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0727480480

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real EstateShare this ad
Promote this ad

More ads from Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.