කුලියාපිටිය ගලකුඹුර ඉඩම විකිණීමට

For sale by Lexduco (Pvt)Ltd MEMBER27 Nov 12:21 pmKuliyapitiya, Kurunegala

Rs 112,500 per perch

Negotiable


පාරට මුහුණලා පර්චස් 20 ඉඩමක් විකිණීමට
නව වෛද්ය පීඨයට ඉතා ආසන්නව සහ නව ඔටෝ මොබයිල් සමාගමට ඉතා සමීප ව
හොඳ ආයෝජනයක්

මුලු මිල 22.5 ලක්ෂ
එක් පර්චසයක මිල රු .112500.00
බෝහින්ගමුව, ගලකුඹුර පාර
ගලකුඹුර


Address:
බෝහින්ගමුව, ගලකුඹුර පාර, ගලකුඹුර.
Land type:
Residential
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0779950310

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Lexduco (Pvt)Ltd

Where Dreams Come HomeShare this ad
Promote this ad