කුලී පදනම මත නිවසක් අවශ්‍යයි .

Wanted to rent by tharaka 25 Apr 10:17 amBandarawela, Badulla


Masika kuli padanama matha niwasak awashyai . Wahanayak pakin aniwarya weee .

Report this ad

Contact

  • 0776975270
  • 0702837930

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad