කුඩා වගා බිමේ ගම්මිරිස් වගාව අරඹමු

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER 7 Dec 2:56 pmKegalle, Kegalle

Rs 100

කුඩා වගා බිමේ ගම්මිරිස් වගාව අරඹමු

ඔබටත් කෘෂි වගාවක් සදහා යෙදවිය හැකි කුඩා බිම් ප්‍රමාණයක් සතු වේ නම් එනම් පර්චස් 10, 20 ,25 වැනි කුඩා බිම් ප්‍රමාණයන් හොද අදායමක් ඔබට ලබා ගත හැකි වන අයුරින් කාබනික ගම්මිරිස් වගාවක් ආරම්භ කර දීමට ''ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම්'' අප සුදානම්....
මෙහිදී ඉතා අඩු මුලික පිරිවැයක් යටතේ ගම්මිරිස් වගා කිරීම සදහා ඔබට සියලුම සේවාවන් අප ආයතනය විසින් සපයා දෙනු ලබන අතර ඔබගේ ගම්මිරිස් අස්වැනන්ද අප විසින්ම මිලදී ගනු ලබයි.

ඔබගේ පර්චස් 20ක සම්පුර්ණ බිම් ප්‍රමාණයක් සදහාම රු.36,000/= වැනි ඉතා අවම පිරිවැයක් ඔස්සේ
*උසස් තත්වයේ ගම්මිරිස් පැල *අධාරක කොටු
*කාබනික පොහොර *කම්කරු සේවාවන්
*සියළුම තාක්ෂණික කෘෂි උපදේශණ සේවාවන්
*අස්වනු නෙලීම දක්වා සිදුකෙරෙන වගා බිම් අධික්ෂණය
*අස්වනු මිලදී ගැනිම
යන සියලුම සේවාවන් ඔබට Green Agro Farm Pvt.Ltd වෙතින් ලබා ගත හැක...... තවත් ප්‍රමාද නොවන්න මෙම වටිනා අවස්ථව ඔබත් මග නොහැර ඔබ සතු කුඩා ඉඩම් ප්‍රමානය උවද පලදායි ලෙස භාවිතයට ගනිමින් හොද අමතර ආදායමක් ලබන්න...

අප සමග ඔබට වැඩි දුර තොරතුරු ලබා ගැනිම සදහා සතියේ දිනයන් හිදී පෙ.ව 8.30 ප.ව 5.00අතර කාර්යාල වේලාවන් හිදී අප ඇමතිය හැක.

(මහනුවර හැර දිවයිනේ වෙනත් ප්‍රදේශයන් හි අපගේ කාර්යාල හෝ නියෝජිතයන් නොමැත.)
Web - greenagrofarmlanka.com


Report this ad

Contact

  • 0813811130
  • 0813122962

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Kundasala KandyShare this ad
Promote this ad