කුඩා මෝටරථ/රියදුරු සහිත වෑන් රථ අවශ්‍යයි

Wanted by Mahesh Rathnayaka 20 Jan 1:39 pmMahiyanganaya, Badulla


Echo Travels අප ආයතනයේ මහියංගණ සහ කොළඹ ශාඛා සදහා දීර්ගකාලීන පදනම මත කඩිනමින් කුඩා මෝටර් රථ අවශ්‍ය කර තිබේ.(Alto,Panda,Every,Kwid,Eno වැනි මාදිලි)
Call :

කැබ් රථ සේවාව සදහා රියදුරු සහිතව වෑන් රථ අවශ්‍යයි.
Call :


Report this ad

Contact

  • 0714862626

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad