කුඩා බලු පැටවුන් - ගැහැනු සහ පිරිමි

For sale by Mrs.Wijesena 17 Feb 12:08 amMount Lavinia, Colombo

Negotiable

Negotiable


එක් ගැහැනු බලු පැටියෙකු සහ පිරිමි බලු පැටවුන් තුන් දෙනෙකු නොමිලේ දිමට ඇත. සියලු එන්නත් විද ඇති අතර ගැහැනු බලු පැටියා සදහා වද සැත්කම කර දෙනු ඇත.
විස්තර සදහා රැවන්


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0715354940

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads