කුබෝටා හාවෙස්ටර් යන්ත්‍රය

For sale by Eshan Madusanka 2 Mar 3:07 pmNochchiyagama, Anuradhapura

Rs 1,800,000

ඉතා හොද තත්ත්වයේ පවතින දැනටත් වැඩ කරන කුබෝටා DC-68G හාවෙස්ටර් යන්ත්‍ර 2ක් ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට.අයිතිකරු විදෙස්ගත වන බැවින් ඉක්මනින් විකිනේ.

**** වාහන හුවමාරුද සැලකේ


Report this ad

Contact

  • 0772499900

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads