කටු බෝල

For sale by Carnival Suppliers Sri Lanka MEMBER29 Aug 8:58 pmKelaniya, Gampaha

Rs 1,300


මෙම බෝල Autism ලමුන්ව උත්තේජනය (stimulate ) කිරීමට ඉතා හොඳ ය්.
බොලවල මෘදු කටු මෙ සඳහා උපකාර වෙයි .
Brand new and high quality.
ප්‍රමාණ දෙකකින් සහ වර්න 5 කින්
55 cm & 75 cm.
These balls also good for exercising and for Gyms.
Ideal for stimulating Autism children.
comes in 5 colurs.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0718347605
  • 0714913737

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Carnival Suppliers Sri Lanka

WELCOME TO CARNIVAL SUPPLIERS SRI LANKA


Share this ad

Promote this ad

More ads from Carnival Suppliers Sri Lanka