කර්මාතන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් - උකුවෙල

Posted by Talent Job (pvt) Ltd MEMBER
9 days

Job location
Matale
Company / Employer
Talant Job Pvt Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 35,000 - 40,000
Maximum age
50
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

පල්ලේකැලේ ,වරාකමුර ,දංකොටුව ,පන්නල ,බඩල්ගම,නිට්ටබුව,දිවුලපිටිය
,නාලන්ද පස්යාල,අවිස්සාවෙිල්ල,පිහිටි

තේකොල,ජෑමි,ඇගළුම් ,නුඩිල්ස්, බිස්කටි,බිම,චිකන් ,කාපට් ,මෙට්රස් ,ප්ලාස්ටික් , කර්මාන්තශාලා ඇසුරැමි අංශ සේවක සේවිකාවන් අවස්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.

* වයස 17 - 50 ( ගැහැණු / පිරිමි )
* සේවා කාලය පැය 08 , පැය 12
* දිනක වැටුප 1000 - 1500/-
* මාසිකව 40000/- දක්වා වැටුප් ගෙවීම්.
* ආහාර , නවාතැන් , සැපයේ.
* යහළුවන් , විවාහකයින් එකම ආයතනයකට

~~දිනපතා / සතිපතා / මාසිපතා වැටුප් ගෙවිම~~

වැඩි විස්තර දැනගැනිම සදහා APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න .