කර්මාතන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් - නුවරඑළිය

Posted by Talent Job (pvt) Ltd MEMBER
9 days

Job location
Nuwara Eliya
Company / Employer
Talant Job Pvt Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 35,000 - 40,000
Maximum age
50
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

දඹුල්ල , හබරණ , නාවුල , ගලේවල , කැකිරාව , බකමුන, දිගත්පතාව, කදුරුවෙල, අනුරාදපුර , මාතලේ ,මැදිරිගිරිය ,මහියංගනය පිහිටි

නුල්ඩස්, පපඩමි, බිස්කටි, ටොෆි, බිම, සෝසෙජස්, සොයා, මෙටිට ,පාපිසි ,පිටිකර පොල්කිරි, ප්ලාස්ටික් කර්මාන්තශාලා ඇසුරැමි අංශ සේවක සේවිකාවන් අවස්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.

* වයස 17 - 50 ( ගැහැණු / පිරිමි )
* සේවා කාලය පැය 08 , පැය 12
* දිනක වැටුප 1500 /-
* මාසිකව 40000/- දක්වා වැටුප් ගෙවීම්.
* ආහාර , නවාතැන් , සැපයේ.
* යහළුවන් , විවාහකයින් එකම ආයතනයකට

~~දිනපතා / සතිපතා / මාසිපතා වැටුප් ගෙවිම~~

වැඩි විස්තර දැනගැනිම සදහා APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අංකය හරහා වාමසන්න.