කර්මාතන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් - කැකිරාව

Posted by Talent Job (pvt) Ltd MEMBER
9 days

Job location
Anuradhapura
Company / Employer
Talant Job Pvt Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 45,000 - 48,000
Maximum age
50
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

පොළොන්නරුව , දඹුල්ල ,නාලන්ද ,කුරුණැගල ,කුලියාපිටිය ,නිට්ටබුව ,හොරණ ,කොළඹ අවට පිහිටි

නූඩ්ලස් , පපඩම් , බිස්කට් , මෙට්ට , පාපිසි , සොසේජස් , ප්ලාස්ටික් , සබන් කර්මාන්තශාලා සඳහා ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.

* දිනක වැටුප - 1500/-දක්වා
* රැකියාව මත මාසික වැටුප රු. 48000/-දක්වා
* වයස 17 - 50 ( ගැහැණු / පිරිමි )
* ආහාර , නවාතැන් , ප්‍රවාහනය සැපයේ.
* යහළුවන් විවාහකයින් එකම ආයතනයකට
* පැමිණි දිනම රැකියාවට

වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා විමසන්න.