කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - කැකනදුර

Posted by JMJ Pvt Ltd MEMBER
14 days

Job location
Matara
Company / Employer
JMJ Pvt ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 35,000 - 38,000
Total vacancies
45
Maximum age
50
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

මාතර ,වැලිගම ,උණවටුන ,ගාල්ල ,කොග්ගල තංගල්ල ,රන්න ,හම්බන්තොට, ඇඹිලිපිටිය, කොළඹ අවට පිහිටි

බිස්කට් ,චොක්ලට් ,කිරිපිටි, තීන්ත ,ප්ලාස්ටික් ,පාවහන් ,යෝගට්, ටයිල් කර්මාන්තශාලා සදහා
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අoශ වෙත යොමු කෙරේ.

සුදුසුකම් :-
* වයස 17 - 50 අතර
* ගැහැණු /පිරිමි දෙපාර්ශවයෙන්ම බදවා ගැනේ.
* පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ.

ප්‍රතිලාභ :-
* ආහාර ,නවාතැන් ,සැපයේ
* මාසික වැටුප 38000/- දක්වා
* යහළුවන් / විවාහකයින් එකම ආයතනයකට.

ඔබ මේ සදහා සුදුසුම පුද්ගලයානම් APPY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.