කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - බෙන්තොට

Posted by JMJ Pvt Ltd MEMBER
22 days

Job location
Galle
Company / Employer
JMJ Pvt ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 35,000 - 40,000
Total vacancies
55
Maximum age
50
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

ගාල්ල ,උනවටුන ,ඉමදුව ,කොක්ගල ,මාතර තංගල්ල ,බද්දේගම ,ඇල්පිටිය, අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයන්ගෙන්

බිස්කට් , උණුවතුර බෝතල් ,කාපට් , තීන්ත , පාවහන් , සුවඳ විලවුන් ,ටින් මාලු, සෝයාමීට් ,කර්මාන්තශාලා සදහා
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අoශ වෙත යොමු කෙරේ.

සුදුසුකම් :-
* වයස 17 - 50 අතර
* ගැහැණු /පිරිමි දෙපාර්ශවයෙන්ම බදවා ගැනේ.
* පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ.

ප්‍රතිලාභ :-
* ආහාර ,නවාතැන් ,සැපයේ
* මාසික වැටුප 40000/- දක්වා
* යහළුවන් / විවාහකයින් එකම ආයතනයකට.

ඔබ මේ සදහා සුදුසුම පුද්ගලයානම් APPY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.