කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන ලේබල් ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - මත්තේගොඩ

කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන ලේබල් ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - මත්තේගොඩ

Posted on 01 Mar 10:09 pm, Nugegoda, Colombo
228views
Employer:
Group of MC
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 48,000 - 60,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
MC Holdings Colombo
MC Holdings
MEMBER
Member since December 2020
Visit member's shop
Safety tips
  • Beware of online scammers. Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP messages etc.) with 3rd parties.
See all safety tips