කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් - කැකිරාව

Posted by Production Recruitment Company MEMBER
27 days

Job location
Anuradhapura
Company / Employer
Production Recruitment Company
Job type
Full Time
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Salary (per month)
Rs 36,000 - 38,000
Maximum age
55
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

කුරුණෑගල,නුවර,මාතලේ,අනුරාධපුර,දඹුල්ල ඇතුළු දිවයිනේ ඕනෙම ප්‍රදේශයකින්,

කිරිපිටි,කෝඩියල්,බිස්කට්,ග්ලවුස් ,සපත්තු,ටොෆි,චෝකෝලට් කර්මාන්තශාලා සදහා ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවකාවන් අවශ්‍යයි.

* වයස 17 - 55 ත් අතර
* වැටුප රු.38 000 වැඩි රැකියාව මත
* ආහාර,නවාතැන්
*පුහුණු/නුපුරුදු ගැහැණු පිරිමි
* විවාහක/යහළු/කණ්ඩයම් එකම ආයතනයට
*පැමිණි දිනම රැකියා

ඔබ මේ සදහා නිවැරදිම පුද්ගලයා නම් අමතන්න.