කර්මාන්ත ශාලා වල ඇසුරුම් අංශය සදහා සේවක සේවිකාවන් බදවා ගැනේ

කර්මාන්ත ශාලා වල ඇසුරුම් අංශය සදහා සේවක සේවිකාවන් බදවා ගැනේ

Posted on 21 Nov 10:42 am, Nuwara Eliya City, Nuwara Eliya
Employer:
TS lanka
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 56,000 - 68,000
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Thirasara Lanaka Careers Nuwara Eliya
Thirasara Lanaka Careers
MEMBER
Member since October 2022
Visit member's shop
Safety tips
  • Beware of online scammers. Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP messages etc.) with 3rd parties.
See all safety tips