කොට්ටාව - බංගලාවත්ත වස සහ වර්ග අඩ් 1000 ක ව්‍යාපාර ගොඩනැගිල්ල

For sale by Adheesha 29 Nov 10:29 amKottawa, Colombo

Rs 19,000,000

Negotiable


සංවර්ධනය වන රට තුළ ප්‍රධාන දියුණු නගරය බවට පත්වන කොට්ටාව නගරයට පෙනෙන දුරින් පිහිටි (බංගලාවත්ත) අඩ් 1500 ක නිවස සහ වර්ග අඩ් 1000 ක ව්‍යාපාර ගොඩනැගිල්ල සහිත පර්. 12.5 ක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට.


Beds:
3
Baths:
1
House size:
2,500.0 sqft
Land size:
12.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0774493322
  • 0759455014

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad