කොන්ක්‍රිට්/ බාබෙන්ඩින්/ ශටරින් වැඩ

For sale by Sell Fast | Digital Technologies 11 May 9:18 pmHomagama, Colombo

Rs 1,500

We are well experienced &technically qualified service providers in Buiding construction Industry.We under take the services of Shuttering /Barbending/ Concrete work/ Foundation work in Colombo & suburb. Qualty & Efficient service guranteed
ASANTHA CONSTRUCTION,374/28, Abesingha Mawatha,Nisala Uyana,Kiriwaththuduwa, Homagama. කොන්ක්‍රිට්/ බාබෙන්ඩින්/ ශටරින් වැඩ කාර්යක්ෂමව කර දෙනු ලැබේ. අවශ්‍ය නම් අමුද්‍රව්‍ය අප විසින්ම සපයනු ඇත.


Service type:
Building / Construction
Report this ad

Contact

  • 0777214315
  • 0717363061

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Digital Technologies

Authorized ikman.lk agent in PilimathalawaShare this ad
Promote this ad