කොමඩු

For sale by danu prabath 30 Mar 3:16 pmGalenbindunuwewa, Anuradhapura

Rs 14

Negotiable


කොමඩු විකිනිමට ඇත ගැනුම් කරුවන් ඉන්නවා ඉක්මනින් කතා කරන්න .
තම වැලෙ තියෙන්නෙ
ඉක්මනින් කතා කරන්න
කොමඩු කිලො 20000ක් පමන ඇත ගැනුම් කරුවන් කත කරන්න


Type:
Fruits
Report this ad

Contact

  • 0763742889

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads