කොළඹ නුවර මාර්ගයේ ඉඹුල්ගොඩ(බැලුම්මහර​)

For sale by iDEAL Travels & Tours 17 Oct 9:52 pmGampaha, Gampaha

Rs 275,000 per perch

Negotiable


කොළඹ නුවර මාර්ගයේ ඉඹුල්ගොඩ හංදියට 600 m (කඩවත​, බැලුම්මහර​)
නගරය ආසන්නයෙන්ම...
සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස් දෙකක්ම..

කොළඹ - නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට මී.600 යි.

පර්චසයක් රු. 275,000/= බැඟින්
පර්: 10 බිම් කොටස්....
- නල ජලය
- විදුලිය
- මාර්ගය
- නිරවුල් ඔප්පු

දිනෙන් දින​ දියුණුවට ලක්වන ගම්පහ නගරයේත් කඩවත නගරයේත් සියළු පහසුකම් අතේ දුරින්ම...
- කඩවත අධිෙවෙගී පිවිසුම​ට විනාඩි 5.
- රජයේ උසස් පාසල්
- සුපිරි වෙළඳ සැල්


Address:
"Pubuduwa", Ibulgoda, Ihalayagoda, Gampaha.
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0779469861

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad