කලුගල විද ජල ලබා දිම Tube Well ශෙනාස් නළ ළිං කාර්මිකයෝ

For sale by Shenas Tube Well MEMBER 9 Oct 3:35 pmMoneragala, Moneragala


WE ARE TUBE WELLS TECHNICIANS IN SRI LANKA
OVER THE 20 YEARS ISLAND WIDE SERVICE 10 YEAR WARRANTY
* ලංකාව පුරා අඩුම මුදලට උසස් තත්වයෙන් නළ ළිං ගැසීමේ ප්‍රමුඛයා * * * දැන් ඔබේ නගරයටත්
* කිසිවෙකුට සමකල නොහැකි මිල
* වසර 20 පලපුරුද්ද සහ වසර 10ක වගකීමක්
ලංකාවේ අඩුම මිලට වැඩිම විස්වාසනීයභාවයෙන් යුතුව
** නළ ළිං ගැසිම
** කලුගල විද ජල ලබා දිම
** අත් පොම්ප ක්‍රමයට ජල ලබා දිම
** අත් පොම්ප Deep වෑල් කර ජල ලබා දිම
** නළ ළිං අලුත්වැඩියා කිරිම
** ළිං තුළට බට බැස්සවීම
** වතුර මොටර් සවිකර දිම
** ෆයිලින් ගැසිම
** සොරින් ගැසිම
*** ශෙනාස් නළ ළිං කාර්මිකයෝ***
*** රජයේ ලියාපදිංචි***
***ඔබේ අතේ ඇති මුදලට නල ලිඳක් අපෙන්
*** *** අදම අප අමතන්න *** ***
ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේසයකදී අපගේ සේවය
ව්‍යාජ ආයතන බොහෝ ඇති බැවින් ඔබගේ මුදල් අපතේ නොහරින්න


Service type:
Plumbing
Report this ad

Contact

  • 0718855760
  • 0775369799
  • 0775314661

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Shenas Tube Well

Best Services Provided


Share this ad

Promote this ad