කලමනාකරු - මන්නාරම

Posted by Granton Group - Minuwangoda MEMBER
15 days

Job location
Mannar
Company / Employer
OPTIMO INTERNATIONAL
Job type
Full Time
Industry
Others
Business Function
Management
Role / Designation
කලමනාකරු
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 45,000 - 85,000
Total vacancies
45
Maximum age
28
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

රැකියාවක් සොයම්න් ලතවෙනවාද....?😞😵😰
කරන රැකියාව එපා වෙලද......?😱😱😳

මෙන්න ඔබට,,,, 

ඔබ  සතුව ඇති 0/L හෝ A/l සුදුසුකමට අනුව ගැලපෙන තනතුර සමගින්  ස්ථිර රැකියාවක්...🎓🎓🎓🎓

🌍🌏🌎....දිවයින පුරා ඇති....🌎🌏🌍

   " OPTIMO INTERNATIONAL"
 හි නවතම ශාඛාවන් වල ඇති,
☘.සුපරික්ෂක,
☘.සහකාර කලමනාකරු,
☘.පුහුණු කලමනාකරු,
☘.කලමනාකරු,
☘.පිළිගැනීමෙ නිලධාරීන්,
☘.මුදල් අයකැමිවරුන්,
යන පුරප්පාඩු සදහා දැන් බදවා ගැනේ .

 ☝.වයස  අවු: 16 - 28 අතර,
(ගැහැණු / පිරිමි) ඕනෑම කෙනෙකුට අයදුම් කල හැක....👫👫👫

☝.පුහුණු කාලය තුලදී  රු.15000 - 30,000 අතර  දීමනවක්,😇☺️😀
(දුර පළාත් අයදුම්කරුවන් සඳහා ආහාර නවාතැන් නොමිලේ)😀

☝.පුහුණුවෙන් පසු
රැ.40000-85,000  අතර ස්ථිර වැටුප්. 🔑🔑

☝.ETF /EPF,

☝.දෙස් ව්දෙස් සංචාර,⛴🚁✈️🚀🚗🚕🚎🚌

☝.වාර්ෂික විනෝද චාරිකා,

☝.කෙටි කාලීන උසස්වීම් සමග අමතර වරප්‍රසාද රැසක්.
ඉහල ආදායමක් උපයා ජිවිතය ජය ගන්න එන්න අප හා එක්වන්න,👔👖👠

ඔබ  කැමති ප්‍රදේශයකින් ස්ථිර රැකියා.දැන්ම අමතන්න, 👣👣🌏