කෙම්පස් ලී - Kempas wood

For sale by Sell fast | Weliweriya | CS Ads 17 May 9:45 pmGampaha, Gampaha

Rs 300

Negotiable


උළුවහු ජනෙල් සඳහා අවශ්‍ය මැලේසියාවෙන් ගෙන්වන ලද ඉතාමත් උසස් තත්වයේ 3×4 කෙම්පස් ලී

අඩියක් = 300/=

තොග වශයෙන් ද ගත හැක.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0777275142
  • 0714822856

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Weliweriya | CS Ads

Authorized ikman.lk agent in WeliweriyaShare this ad
Promote this ad