කෙලවල්ලා

For sale by Nuwara Kade 19 Jan 11:04 amPeradeniya, Kandy

Rs 960


250g Rs 240/=
500g Rs 480/=
1 Kg Rs 960/=

ඉතා උසස් තත්ත්වයේ බෝට්ටු කරවල ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගන්න කතාකරන්න අපිට හෝ ඉන්බොක්ස් මැසේජ් කරන්න.


Food type:
Fish / meat
Report this ad

Contact

  • 0718895664

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad