කඩවත නගරයෙන්ම නිවසක් කුලියට දීමට

Posted on 02 Aug 1:39 pm, Kadawatha, Gampaha

Rs 26,000 /month
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,000.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Description
For rent by
Wijayantha nuwan
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Wijayantha nuwan
0713361365