කඩුවෙල බිම් කොටස්

Posted on 19 Jun 10:02 am, Kaduwela, Colombo

Rs 175,000 per perch
Negotiable
Address:
බෝමීරිය පාර කඩුවෙල
Land type:
Residential
Land size:
8.9 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0711156156