කඩ කාමර දෙකක් සමග නිවසක් විකිණිමට ගම්පහ

For sale by Chandrika Manel 23 Nov 2:48 pmGampaha, Gampaha

Rs 4,800,000

ගම්පහ අස්ගිරිය බුලත්කඩේ හන්දියේ දොරණගොඩ පාරට මුහුණලා සම්පුර්ණයෙන් නිමකළ කඩ කාමර දෙකක් සමග අඩක් නිමකළ නිවසක් විකිණීමට තිබේ. පර්චස් 5. ජල විදුලි පහසුකම් සහිතය. හදිසි අවශ්‍යතාවක් සදහා වහාම විකිණේ.


Property type:
Other
Size:
1,520 sqft
Report this ad

Contact

  • 0713074815
  • 0763071437

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad