කාර්යාලය සහායක - නිට්ටඹුව

Posted by Spring (pvt) Ltd MEMBER
26 days

Job location
Gampaha
Company / Employer
ස්ප්‍රින්ග් ලන්කා පුද්ගලික සමාගම
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Others
Business Function
Others
Role / Designation
කාර්යාලය සහායක ( නිට්ටඹුව )
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 22,000 - 35,000
Total vacancies
24
Maximum age
28
Gender preference
Any
Application deadline
2019-10-27
Skills
ආත්ම විශ්වාසය
Required experience (years)
0

About the role

වයස 18-28 අතර , අ.පො.ස. (සා.පෙල) (උ. පෙළ ) සමත් තරුන තරුනියන් ඉතා කඩිනමින් බදවා ගැනේ


More ads from Spring (pvt) Ltd