කාර්යාල කාර්ය සේවක - කොළඹ 5

Posted by People's Insurance MEMBER
10 days
Apply for this job

Job location
Colombo
Company / Employer
People's Insurance PLC
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Insurance
Business Function
Operations
Role / Designation
කාර්යාල කාර්ය සේවක
Maximum age
30
Application deadline
2018-05-31
Required experience (years)
0

About the role

****** සුදුසුකම් ******

**අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා අධ්‍යාපනය තිබිය යුතුයි

**පුර්ණ වැඩ දැණුමක් තිබීම අමතර සුදුසුකමකි.

**සිංහල.ලිවීමේ.හා කියවීමේ හැකියාව.(ඉංග්‍රීසී කියවීමේ හැකියාව අමතර.සුදුසුකමකි )

**වයස අවුරුදු 20-30 අතර විය යුතුය.

ඔබ ඉහත සුදුසුකම් සපුරන්නේ නම් ඔබගේ අයදුම්පත අප.වෙත යොමු කරන්න

Apply for this job

More ads from People's Insurance