කාමරයක් අවශ්‍යයි

Wanted to rent by Dinesh 23 Nov 2:16 pmKadawatha, Gampaha


යුවලක් සඳහා ‍රාගම, කඩවත අවටින් කාමරකක් අවශ්‍යයි. පොඩි ඇනෙක්ස් එකක් වඩාත් සුදුසුයි. විස්තර සඳහා අමතන්න.


Report this ad

Contact

  • 0718370575

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad