කාමරයක් අවශ්‍ය වී තිබේ

Wanted to rent by Ashan Isuranga 14 Oct 7:45 pmRajagiriya, Colombo


විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් දෙදෙනෙකුට නැවතී ,නිදහසේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කර ගැනීමට හැකි,කාමරයක් (රු.4000කට පමණ )අවශ්‍ය වී තිබේ.කොළඹ 07 ආසන්නයෙන් වගේ නම් වඩාත් හොදයි .


Report this ad

Contact

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safeShare this ad
Promote this ad