කෑගල්ල ඇඳුරාපොත ඉඩමක් වහාම විකිණේ

For sale by තුසිත ලක්මාල් 11 Dec 12:07 pmKegalle, Kegalle

Rs 150,000 per perch

Negotiable


කෑගල්ල පොල්ගහවෙල පාරට දුර 50m
කෑගල්ල නගරයට 2.5km​.
නළ ජලය
තෙකලා විදුලිය​
දුරක​ථන
කොන්ක්‍රීට් යෙදු මාර්ගය
හතරැස් හැඩැති ඉඩමකි
නිරවුල් ලියකියවිලි,ඔප්පු
නිස්කලංක රමණීය පරිසරයක පිහිටි
පර්චස් 40 කි
වහාම විකිණේ...!!!


Land type:
Agricultural, Residential
Land size:
40.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0714704757
  • 0771916191

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad