කාබනික පොල් වගාව සමගින් අතුරුභෝග

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER 9 Jul 9:46 amColombo 5, Colombo

Rs 300

කාබනික පොල් වගාව මගින් අතුරුභෝග

හිතවත් කෘෂි වගා බිම් හිමියනි.... ඔබත් ඔබගේ වගා බිමේ පොල් වගාවක් ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන්නේද? නැතිනම් ඔබත් පොල් වගා බිමක් සතු ඉඩම් හිමියෙක්ද? ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් පුද් සමාගම වන අප ආයතනය විසින් ඔබගේ වගා බිම කාබනික වගාවක් ලෙස සාරවත් කර දෙමින් ඉහල අස්වනු තුලින් ඉහල අදායම් ඔබ වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරමු...
අප ආයතනය මගින් දිවයිනේ සියළුම පළාත්වල අක්කරයකට වැඩි පොල් වගා බිම් සහ හිස් ඉඩම් සදහා මෙම කාබනික වගා ව්‍යාපෘති සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඔබත් මෙවැනි ඉඩම් හිමි අයෙකුනම් ඔබටද අප සමග එක් විය හැක.

*පොල් වගාවේ ඉහල අස්වනු සදහා විශේෂිත කාබනික පොහොර ලබාදීම.
*පොල් වගවේ පලිභෝධ හානි සදහා ප්‍රතිකාර.
*ජල සම්පාදන පද්ධති නිර්මාණය සහ නල ලිං ඉදිකිරිම.
*උසස් තත්වයෙන් යුතු පොල් පැල ලබාදීම.
*පොල් වගාව සදහා අතුරු භෝග හදුන්වා දීම.
*අතුරු භෝග වගාවට අවශ්‍ය උසස් තත්වයේ පැල
*අතුරු භෝග වගාවට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර
*පාංශු පරීක්ෂණ සේවාවන්.
*කාබනික වගාව සදහා නියමිත කෘෂි උපදේශණ සේවාවන්.
*වගා බිම වෙතටම ලබාදෙන ප්‍රවහන සේවාවන්.
*කම්කරු සේවාවන්.
*ඔබ විසින් වගා කරන කාබනික අස්වනු වගකීමකින් යුතුව මිලදී ගැනිම.

මෙම සේවාවන් සියල්ල ඉහල ගුණාත්මක බවකින් යුතුව ලබා ගනිමින් ඔබගේ වගා බිමෙන් සරු අස්වැන්නක් හා ඉහල අදායමක් ලබන්න...ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් කාබනික වගා ව්‍යපෘති සමගින් එක් වන්න....

**සැ.යු - වංචනික පුද්ගලයන් විසින් ''ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් මහනුවර'' යන අපගේ වෙළද නාමය යටතේ පාරිභෝගිකයන් නොමග යවන තත්වයන් උද්ගතව ඇති බැවින් සැලකිලිමත් වන්න ....මහනුවර හැර දිවයිනේ වෙනත් ප්‍රදේශයන් හි අපගේ කාර්යාල හෝ නියෝජිතයන් නොමැත. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green agro farm kandy srilanka
වෙබ් පිටුව - www.greenagrofarmlanka.com


Report this ad

Contact

  • 0813811130
  • 0813122962

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Kundasala KandyShare this ad
Promote this ad