ජුකී මැෂින් JUKI machines (Japan)

For sale by Smart Apparel Solutions MEMBER25 May 2:03 pmMaharagama, Colombo

Rs 28,000

Negotiable


⚙️ ජුකී මහන මැෂින් (ජපානයේ නිශ්පාදිත) 🇯🇵 👍🏼

⚙️ නවතම සහ භාවිතා කරන ලද මැෂින් වගකීමක් සමගම

⚙️ අළෙවියෙන් පසු සේවය 🛠👨‍🔧

🔷🔷🔷 ස්මාට් ඇපරල් සොලියුශන්ස් 🔷🔷🔷
248, පමුනුව පාර, මහරගම, 🇱🇰


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0715265906

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Smart Apparel Solutions

Industrial Sewing Machines For Best PriceShare this ad
Promote this ad

More ads from Smart Apparel Solutions