ජොර්දාන්-සුභ සාධක නිළධාරිනි (Welafare Officer - Female)

Posted by Air Link Sahasra Holdings (Pvt) Ltd MEMBER15 Feb 9:22 amKatugastota, Kandy

》》 ජොර්දාන් ඇඟළුම් අංශයේ රැකියා අවස්ථා
◈◈ සහශ්‍ර හොල්ඩින්ස් (පුද්) සමාගම - මහනුවර - කටුගස්තොට ◈◈

》 Position :සුභ සාධක නිළධාරිනි (welafare officer - Female)
》》සම්මුඛ පරික්ෂණ 2020 / 02 / 16
➥ වැටුප රු. 115000/= ✔️
➥ වයස අවු. 35-45 දක්වා
➥ වසර 3 ක සේවා කාලය
➥ ආහාර, නවාතැන් වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිලේ ✔️

☎ විස්තර සඳහා apply for this job ක්ලික් කර දුරකථන අංකය ලබාගන්න.

රජයේ අනුමැතිය ලත් විශිෂ්ට විශ්වාසවන්ත සේවය
විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ ලියාපදිංචි අංක - 2634


Salary:
Rs 115,000 per month
Industry:
Apparel / Clothing
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

Call Air Link Sahasra Holdings (Pvt) Ltd to apply

0768209209

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad

Promote this ad

More ads from Air Link Sahasra Holdings (Pvt) Ltd