ජංගම දුරකථන කාර්මික ශිල්පීන් - කොළඹ 04

Posted by Private Poster
55 days

Job location
Colombo
Company / Employer
බ්‍රෑන්ටෙල් ලංකා පුද්ගලික සමාගම
Job type
Full Time
Industry
IT & Telecom
Business Function
IT & Telecom
Role / Designation
ජංගම දුරකථන කාර්මික ශිල්පී
Required experience (years)
1

About the role

දිවයිනේ ප්‍රධාන පෙළේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සමාගමක් වන බ්‍රෑන්ටෙල් ලංකා පුද්ගලික සමාගමේ , ජංගම දුරකථන කාර්මික ශිල්පී තනතුර සඳහා ඇබෑර්තු ඇත.
අ. පො. ස සා පෙළ සමත් ජංගම දුරකථන අලුත් වැඩියා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසරක වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ඇති අයදුම් කරුවන්ට අයදුම් කල හැක.
අදාල ක්ෂේත්‍රයේ පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම විශේෂ සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.


Similar ads