ජල පරීක්ෂකවරුන් - නිකවැරටිය

Posted by Aqua Life Waters (PVT) Ltd. MEMBER
13 days

Job location
Kurunegala
Company / Employer
AQUA LIFE (PVT) LTD
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Consumer Goods & Durables
Business Function
Marketing & PR
Role / Designation
ජල පරීක්ෂක
Required experience (years)
0

About the role

ශ්‍රී ලංකාව තුළ උග්‍ර ගැටළුවක් වී ඇති පානීය ජල ගැටළුවට විසඳුම් ලබාදීමේ ප්‍රමුඛයා Aqua Life Waters ආයතනයේ ජල සුපරීක්ෂක වරුන්ගේ කණ්ඩායමට ඔබත් අදම එකතු වන්න.

සුදුසුකම්
• O/L (සාමාන්‍ය පෙල) දක්වා අධ්‍යාපනය
• වයස අවු. 18-28 අතර (කාන්තා හා පිරිමි )
• මහව සහ පොල්පිතිගම අවට අයදුම්කරුවන් හටද අයදුම් කල හැකිය

අපෙන් ඔබට
• මාසිකව රු. 50,000ට වැඩි ආකර්ෂනීය වැටුප් හා දීමනා,
• මාස 03කින් පසු ස්ථිර පත්වීම සමග යතුරුපැදියක් හා ටැබ් එකක්,
• දක්ෂතාවය හා උනන්දුව මත කළමනාකාරී තනතුර දක්වා උසස්වීම්.
• අලෙවි සංවර්ධන පාඨමාලා සමග අලෙවිකරන ක්ෂේත්‍ර‍යේ පිලිගත් සහතිකපත්‍ර.
• විදේශ සංචාර හා අධ්‍යාපනික වැඩමුලු.
• වටිනා රක්ෂණාවරණයක්
• වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරගාවලි හා වාර්ෂික විනෝද චාරිකා

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න.

සැ.යු. සම්මුඛ පරීක්ෂනණ සදහා පැමිණෙන විට පාසලේ අස්වීමේ සහතිකය, ග්‍රාමසේවක සහතිකය, අධ්‍යාපන සහතික හා අනෙකුත් සහතිකපත් සහිතව පැමිණිය යුතුවේ.