ජෑම් බෝතල් 400ml සහ 200ml

For sale by Prageeth Malinda Rathnayaka 12 Jul 8:53 pmKottawa, Colombo

Rs 22

Negotiable


මිලි ලීටර් 400 බෝතල් එක්දහස් හාරසියයක් සහ මිලි ලීටර් 200 බෝතල් දෙදහක් පමණ පාවිච්චි නොකළ බෝතල් අප සතු ව ඇත මූඩි 3700 ක් පමණ . මිල ගණන් කතා කර ගෙන වෙනස් කර ගත හැක වෙළඳ පොලේ පවතින මිලට වඩා ඉතා අඩු මුදලකට අප ලබා දෙමි


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0766555520
  • 0773514262

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad