ඉංග්‍රීසි මුලසිට පුද්ගලිකව ඉගැන්වීම

For sale by Sena Haggalla MEMBER20 Aug 8:34 amMaharagama, Colombo

Rs 500


පැමිණ විමසන්න මුල්දින නොමිලයේ senahaggalla.com වෙබ් අඩවියට ගොස් බලන්න කොමර්ෂල් කොලේජ් 31 ජනතා පාර වත්තෙගෙදර මහරගම නැණැස්කා නිරෝමි ටෙක්ස්ටයිල්ස් අසල බොරලැස්ගමුව වැව ලග සිට කිමී 1

Report this ad

Contact

  • 0775558590
  • 0714733689

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Sena Haggalla

Be Educated, Be EmpoweredShare this ad
Promote this ad

More ads from Sena Haggalla