ඉඩමක් සහිත අර්ධව නිමකල නිවසක් විකිනීමට - රිදීගම

For sale by සුජිත් අන්නමලේ 11 Apr 2:52 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 100,000 per perch

Negotiable


කුරුනෑගල රිදීගම නගරයේ සිට මාතලේ පාරේ දෑදුරු ඔයට මායිම්ව දෑදුරු ඔය පාලම අසල පර්චස් 56 ක ඉඩම විකිණීමට ඇත. (අර්ධව සාදා නිමකල නිවසක්ද සහිතයි)


Address:
මාතලේ පාර, රිදීගම
Land type:
Agricultural, Residential
Land size:
56.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0761270530
  • 0779542176

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads