ඉඩමක් සහ නිවසක් විකිනීමට.- කිතුල්ගල

For sale by Kavinda 11 Nov 10:08 amRuwanwella, Kegalle

Rs 6,500,000 total price

Negotiable


ගොඩනඟන ලද නිවසක් සහිත ඉතා හොඳ භූමියක්. තැනිතලා පොලව.කිතුල්ගල නගරයට ආසන්නයේ.
කොළඹ- හැටන් මාර්ගයේ සිට කි.මී 1.5 ක් දුරින්.
මෙම ඉඩම කොස්, දෙල්, පොල් ,දූරියන්, පේර, රඹුටන්, මැංගුස් ගස් වලින් සහ තේ අක්කර භාගයකින් සමන්විත වේ.
බැංකු ණය ලබා ගත හැකි ඉඩම් වෙන් කරන ලද පිරිසිදු ඔප්පු.

A very good land with a built up house.
2km from the Hatton- Awissawella road.
The land consist with Jack trees, Bread trees, Guava trees, Mangosteen trees, Duuriyan trees, banana, Coconut trees, half acres of tea,


Address:
Kitulgala
Land type:
Agricultural, Residential
Land size:
1.5 acres
Report this ad

Contact

  • 0702474790

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad