ඉඩමක් හෝකන්දර නගරයෙන්

For sale by capitalgainproperties.lk MEMBER26 Feb 12:15 pmMalabe, Colombo

Rs 740,000 per perch

Negotiable


සියලු සැපපහසුකම් සහිත සුපිරි ඉඩමක් දැන් ඔබට .පොලී රහිතව ගෙවාගෙන යෑමේ හැකියාව හා බැන්කු ණය පහසුකම් සහිතව අමතන්න 0715239239 CAPITAL GAIN PROPERTES (pvt )


Address:
රාමනායක මාවත .හෝකන්දර
Land type:
Residential
Land size:
9.8 perches
Report this ad

Contact

  • 0715239239

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads