ඉඩමේ වටිනාකමට දෙමහල් නිවසක් බත්තරමුල්ල

Posted on 11 Jul 7:36 pm, Battaramulla, Colombo

Rs 22,000,000
Negotiable
Address:
බත්තරමුල්ල කොස්වත්ත පය්ප්ප පාර
Beds:
5
Baths:
2
House size:
2,500.0 sqft
Land size:
18.0 perches
Description
Madusanka Properties
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Madusanka
0776720192