ඉඩම ඉක්මණින් විකිනිමට බුත්තල

For sale by Shahan Prathibha 15 Mar 1:01 pmMoneragala, Moneragala

Rs 2,500,000

බුත්තල - ඔක්කම්පිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා බුත්තල නගරයට ඉතාම ආසන්නයේ නිවස සහ ඉඩම පිහිටා ඇත. ජාතික පාසල් සදහා දරුවන් ඇතුලත් කිරිමට පහසුයි. විදුලිය ඇත. නල ජලය නොමැත. නිරවුල් බලපත්‍ර සහිතයි. සංචාරක හෝටලයකට හෝ පදිංචියට ඉතාම සුදුසුයි.


Address:
2 කණුව,ඔක්කම්පිටිය පාර,බුත්තල.
Beds:
4
Baths:
1
House size:
660.0 sqft
Land size:
160.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0715220595

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad