ඉඩම් අවශ්‍යයි - Kottawa

Wanted by EZI Holdings Pvt Ltd MEMBER16 Jan 5:23 pmKottawa, Colombo


අප ආයතනය මගින් සංවර්ධනය කර විකිණිම සදහා පර්.50 වැඩි අක් 05 අඩු ඉඩම් අවශ්‍යයි,
කොළඹ දිස්ත්‍රිකය- කොට්ටාව, මහරගම, හෝමගම, කඩුවෙල, මාලබේ, බත්තරමුල්ල, පිළියන්දල, කැස්බෑව, බොරලැස්ගමුව, රාජගිරිය
ගමිපහ දිස්ත්‍රිකය- කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කිරිල්ලවල,රාගම, ජා ඇල, කදාන
අවිස්සාවේල්ල-
නුවර-
ගාල්ල-
මාතර-
යන දිස්ත්‍රිකයන් වලින් ගිවිසුම් මගින් සංවර්ධනය කර විකිණිමට සුදුසු ඉඩම් අවශ්‍යයි.
අමතන්න

Report this ad

Contact

  • 0764438126
  • 0772715646
  • 0764417029

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
EZI Holdings Pvt Ltd

Where Dreams Come Home


Share this ad

Promote this ad

More ads from EZI Holdings Pvt Ltd